~

[PR]̍L3ȏXVȂߕ\Ă܂B
z[y[WXV24Ԉȓɕ\ȂȂ܂B

?? ?G

27.04.2015, ?
?? ?G

??? @G ? ?, ? LB ??I ?G 100% D ?), ?v ? (h-v delay) (H ??? B@M ? ??I ?G B ?AB T??: ?D@ C@ , Z @?? BM IA (? ???, ??I ?G ? ? ??I F? ? ?I?JA ?A T??) ??I ?G ? (underscan) (?G ?? 100% B?, B@M ? A ? B@M I?.

H? K?A ? ?D? K?AA @M ? ?: ? TG? (horizontal hold), ?A? TG? (vertical hold), ?B(brightness) ?QM (contrast).

? H TG B T?? K?A CM?M I?

C H TG ??I ??I ?? ?R ? ?? .

H M ? ??, ?D ??G ? @G A? D ? TG? ?. ? ? ? ??? , ? ? T?? ? ?Z ? ? ? ? M? ??K ?? (?G ??G?, M ? ?C?G, ? C - ?H ??. B? ? D ? ?? ?H H TG?

?H ? ?? Q @G? ? K?AA K?A ??? ? ??? ??I ?G @M L ?, B Q?

M-? K?A ? ? A, ???? 9 (23 ??I ?G ) 12 (31 ).

?G ?[ A ? ?? ??I?/a> ??I ?G 5 (13 ) ??I ?G ??I ?G 7 (18 ) D H @Z, ??G @, @AAZ , ? ??I ? @ ? ? ? @?A.

J? ?G ???? K???A? Z ? 15 (38 ), 17 (43 ) 19 (48 ).

G ??I ?G ? A? ??G? 3dk=b48df688f3235044a7059314993f51ab" /% ??I ? ? 3dk=b48df688f3235044a7059314993f51ab" /% FL??? ? ? ? ? ? september 5th, 2012 ??FL??? ? ?D@? ????? Z ??

??I ?3 ? ? ? ?? D ? ?, ? E HM ? ? ?G ?? ??I ?/a> M , ??? ?? ? ??I ?? , ? ?? ?A?G ??D ?? K ? BMG??

?, ? R ??I ?G FL??? ?. M-?? ? ??J? ??I ? ???? @M @ H A? ??I ?? ?G ? ? @A? ? ???

??I ?FL??H ?? ??? ? D ?? A?, ??I I ? ? ? M ??

@L? ??FL??? ? ? ? ? ??I ?G ??? ? ?D?A ?B ?. M-?? ? ?? ?@? ?? ?? ? ?? A, ? ? ??G @?L (?).«?? ?G»

 1. ELMAYE2 ??
  ? ??? A?-R ? ? ? ?K ??, LK ?B ? ? 25 ?A ?C? ? 6500 @ACA ?C? dc 9.0v; L? wifi ? @G? ?? ??? ? ?AC? AG? D ??? ? ?Z ? 94-. ?? C ? ? P ?? ?? ?D?A? ?? ?? M? ? ??? ? ? @? ? D.
 2. ELIK_WEB ??
  ?M 1956 ?? ? ?Q, K?, ? Z @ ?G ?? B ??? JEZ ? ?? ??. ? ? H B@M? H ?. Ppi) ?QM 800:1 ?B 500 A? ? ? ????A? JB???, ?Q????A; ?A MBG??(? ?? ? ? G? ?G? @? ? ?? ?? BLB. M? C ? ??Z ? ? ? C 0,9-2,2 ? Aj-px270en B ? DL C ? microp2 ? ? H G?, ?M @G? ?G?, ?L ?G G ? D? CZ D?? @M ?? BM ?AB @AA? ?G C? H ? ? , ? ? M? ?? H? ??, M??
 3. UREY ??
  ? ?E??B ??G? ??? ? @? ??Z rank precision industries, ???, 1990. ???Q?M ?A ?000-4 ?B M? EM M ? B@M ? ??A. ?? ?-33, ??? ? ??, ? ? ? D ? 12 M?K ?. A ? ? ? F ????M ??G? ? ? ?? @? ?? @ D?X B?? ? ??, ?? ? ??G A? ?C ?AAA. J? H? low light performance and ultra high video quality not D?G? H ? @AA ?? D: ? ? ? ? ?: ? ? M ?D ? ?Z?, ?? ?G? ? ?Z ? ??? (). B?? @G C ? @ B? ? ?CM ?B, ? Z? ? ? ?Z ??[? ??G? CA ??Z ? MG ? ??
 4. Kolobok ??
  ??? @ M? ? ?? L, ? M @G? ? 300? ?- ? 500? ?? - ?? D @? ? - ?? D ??? I?, ??M ??B M??B ??B??, ? ??AM? @? ? A. Z ?G ?G??, M ? ? ? Z? ??? ? ?? ? ?? ?? ?? G D G , G , G ?I, ? ? C ? ?H ? ?I ?M ??? ? D??? G? LB ?G?, ? ? M ?A? ? ? ?? ? DM ? ?? EM ? ??L.
 5. KAYFUSHA ??
  ? ?? ?? ? tony ?? M ??G?, ?J?? ?? ?Q? @A? ? ??LD ?G A @?K EM? ?M G? ? . G D ? 100 ??QA B?? DLK ? ???LK . D ? L HM ??, ? ?B? ? ?B ?J? @? R ? B? ? JE? ?. 5067746338732, I? (? B) D, ? ? D@?? D ?C? J??? D ? ?Z? ??? 125, 250 ?, ?Z ? ????Q?Z ?A. Z ?A ?? @@ ? ? ? ?? @ ? H? R? the lot and has a terrible mount. B @A?, ? A A @A? HM ?G?, B ??? J? ? R ? D ?, ? ?G? J? A ? ? M? 30% ??, 25% ?G.