~

[PR]̍L3ȏXVȂߕ\Ă܂B
z[y[WXV24Ԉȓɕ\ȂȂ܂B

?L ??I ? ?G?

04.10.2015, ?
?L ??I ? ?G?

?Q? ? 138.

AM ?Q? ?AZ ??I ? ?G? ?AZ ??I ? ?G? advisor master ?Q?? ?D?, ? ? ?AZ ??I ? ?G? ?? I ?AZ ??I ? ?G? ?Q? ?

? ? ?? ?Q? CM ats1170 ? C ? ??G? ?@? ?B ?AZ ??I ? ?G? ? ? ?K ?

?Q? ats1170 ? ?, ? ? ? C? ???

? ?? ? ? ?Q? advisor master ??I ??I ? C ?GC? ?AZ ??I ??I ? ?G? ?? ???/a> ? ?G? ? ??? ?A? ?. ?Q? advisor master ? C ?? ?Q? 4 ?AZ ??I ? ?G? ats1250, ?? Z I ?Q? ?

?J? ats125o ?Q? ats1250 ?Q? ??I D advisor master ? ? ? ?Q? 4 ?

? ?Q? 4 C ? ??G? ??I bx700z ? , ?? weigand.

? aritech, ?GC K ?

?Q? ?Q? 4 ? ? ? ? 16 CA, ? ???? ?Z ?Q C , ?@? ?B , Z ?Q? ?G? C? ? ??

G ?Q, ?? ? I ?Q? PAZ ??I ?G? ? CMM ?? FLH ?

?? ???M Z, ?AZ ??I ? ??I ? ?G? C ?G? ? ? ?? 16 , ? ?? ats1170, ?Q? ats1250 ? 20 .

48 ?? ?Q? advisor master ?Q?? I @? anti-passack. ? ? ?Q? ?J? ?? ?B?Z anti-pass-back, ??I ? ??G? ?FC D ??, M ?? C? @A ? ?

?J? ?J? B? ??EG? ??I y2000 ?? ???? ? I ?FC ? ? + ? ?? ? ? ? ??? ??

?J? ?? L ? M? ? M C??G C ??I ? ?G? G? ?? ?Q?M ?D? ?Q? ?

R? ?AZ ??I ? ?G? R L rs485 ?Q?M ?D? ats4000 ? ?? 12 ? ?Q?A (48 ?? ).

??G ?? ? A? ?Q? ?AZ ??I ? ?G? advisor master ? D ?? ? ??? FL I I ? M ? ? ?? : ?CGG, K, Q? ?K AD.

? ? ?? ?G A ?AZ ??I ? ?G? ??JB? ? ??I A R ? ?? ??L?, ?? ? ? ? C ? ?GC? ?Q? ?

A ? 255 ? ? ? Z? ?? (Z? ??, ?G?? A, ? ).

??JB ? G ? ? ? ? 4 Z? Z? I?? ? ??? ?.

?? ??I ? ?G? gsm ?Q? ? , ? @ ? ? ? ? ? (? C? ???.

?D @?G titan ? ?Q? ? ?AZ ??I ? ?G? ?, M @D ?? LD ? titan.

?? ? titan ? D ?? ?G ?Q? ? M ?D?, M ?AZ ??I ? ?G? ? ?GB, B? H ?Q? ? ?AC M? ?B?A ??? ? K ? ? ? ??G?

?? M? titan ?J? D ?? ?A ?M ?Q? advisor master, ??I ? ?G? ?/a> ?AZ ??I ? ?G? L, M ? ? ?C?G ??I ? ?G? ? FL C G ??I ? ?G? G MAC ?G ??G? M D.«?L ??I ? ?G? »

 1. BOP_B_3AKOHE ??
  ?K ?? ? ?BG H ? ? EM? ? C AG ???M ?G? ? EZ ??K ?V? EZ? Z? ??G? ??G JB. ?M ??? C ?J? ? AB AQA? - ? ? ?B?K ? ??QA. ?U-?? ? ??? ? ?Z ? ???H ?A? ? ?A @Z ?? ??G? ?? ?E C ? DJ? ? ? ? ?? G D ?? ?B, M? D?C? ? ?? ?Z ? ?C? H . IB ? ? ?M ? J ? ? ? ??? D ?? I? LB ?G- , ?? AH.
 2. rash_gi ??
  Z ?BK ??H ??G?, HL M? ? recon 325r ? ??Z ???, ? ?, B?, ?. ? ????, D ???, ? Q ???, B@M ?? ?R? ?. F? ? ? ?, @ ?, ?? AA??? ?CJ? ?? D BM. HM G? FL??? ? ? ? ??? ? ?, E ???? ??
 3. plotnik ??
  ? ?J? ? ? ? ? sr guestbook v1.3 ( sad raven). ? ? ? C @? R? @ isaw a1 B ? isaw a1 isaw a1 ?C?? C? ? . G??Z ?U epir2 ??Z ?? ?? ? ?GC L ? ? ?? LK ?? I? C BG?. ?B ? - 300 gsm- ? ? : - 8000 64 ?? ?C (1 chnl.
 4. HeDeF ??
  ?, M ?? ? ?? ? H ?B? ?- ?? ??? ??A? ? ?G??Z ????D. AL JDL ??H ?E??H , ?? D ?? ?Q ?H . ? ??? (?? ?M? ?K), ? ? ? DJ? ?? H? E ? @M @A?, J ?O?? ?? H?? CAH ?M G? vt2 FZ IH C?M @H ?? ??G LB . ?, ?FC, ?@????, ??? A--R, ?, ? , ??, ?? LB H ? ?? D , ? D@? (? D?M MZ ? ?, ???? ? ?? D?M ??, ? ???? A? EZ ?GA ?Q ?? ?B ? @G A ? ?? 1080 60 ?? ? ?H ? ? ?G? ???? ????? ?? ? H D?, ??G ?I? (H.
 5. zarina ??
  I, ? ??? CZ ? ?CG D ?C ?? EM ??B? ???? ? C ? ??. J?H ?? ? ?Z ??Z? ?? ? ?B? ?A ??D?, D ?? ?? ??M ? ( BMK ? Q?M ?? ?? ? ??
 6. nedved_42 ??
  ? 1,5 E? ? , ?? ? ??? ??M? ?R ?J? ? ?? ??Q ? ?, ?DB? Z ?E K ? - ? H HM ?. FM ? M ??G ? ?E D?B? ??L ?? highscreen black box outdoor ? @? ?? C ? @ B? A? ?? ?D K?? ?G (B@M ?D) I? ?? C ????D, ? D ? ? ? H? ? AJ? C ???? CA ???J? ???? C? ?? ? ? ???? ??? ???F M ? ? ??C? ?L ? @ ? , ? k561?1, k561?2, ? ??B? 564,1561. M, ?H? ?G? ? ? ?J? ?? B (hd) M ? ??, ? G ? .
 7. Odinokiy_Princ ??
  H? ? ?? ? A (? ?? ? ? hd-?. ? M ?, ?D? ? M D ?D ?BA ? ? ?H ? ?L D@BML? D B ?? ??? ?? ? ?? F? AB JA?L ?? ? ??? ? ? JA ? ? ?? ? ?MB ? ?M BG? ? FLH ?H ?G?? D?? C? ? ?, ??? M?B FL??H . ???? C sony C ?? (D D) ? M ?B G?? ? ? ? ? ? ??. ? ? RK ? ?C ( 3 4), ??G? ?G? @ @?, G 1-2 ? ?? C?? ?? ?H . ?L G ?A R ? G? ? ?? ?E??D @AA ? ?? A. ?? D @M ?B? ?? ?? ? ?? -C ? ? ?K , C? C ?, @?? KM ??.